Про школу

ШКОЛА РУКОПАШНОГО БОЮ КАДОЧНИКОВА
                                                                                                                

ВИТЯГ ЗІ СТАТУТУ     
                             
              Громадська організація (надалі – Організація) «Школа рукопашного бою Кадочникова» є громадською організацією спортивно-прикладного спрямування, діяльність якої будується на принципах добровільності, самоврядування, законності, гласності та рівноправності всіх членів.

 Мета, завдання та напрямки діяльності Організації
  2.1. Метою діяльності Організації є задоволення та захист законних спортивних, творчих та інших інтересів своїх членів; розвиток словянського бойового мистецтва – рукопашного бою Кадочникова.

   2.2. Основними завданнями діяльності Організації є:
 1) поширення та популяризація на території України словянського бойового мистецтва, зокрема системи виживання та рукопашного бою Кадочникова, а також сприяння його впровадженню у практику фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи як ефективного засобу фізичної, моральної підготовки і патріотичного виховання;
 2) розвиток фізичної культури і спорту серед населення, сприяння фізичному, моральному та духовному вихованню молоді, організації її змістовного відпочинку, тренувального процесу, сприяння його науково-методичному забезпеченню.

Для досягнення цієї мети та виконання завдань Організації була заснована та зареєстрована  в 2016 році в м. Херсоні ГО Школа рукопашного бою Кадочникова”.

Очолив школу Каменщик Олександр Валерійович: вивчає систему Кадочникова з 2008 року, викладає – з 2011 року, офіцер поліції, старший викладач кафедри спеціальної фізичної та вогневої підготовки університету МВС України, майстер спорту України з військово-спортивного багатоборства.